6 de març 2013

Els futurs internacionals del Gall ...

Una hora de reportatge per poder seguir els qui, de ben segur en pocs anys, seran els successors d'aquells que a hores d'ara juguen el Sis Nacions amb el XV del Gall.